Nine Salon

REVIEW OF THE MONTH

Nine Salon

Có gì ở Salon đẹp & đỉnh nhất Sài Thành, có “chết” cũng phải thử một lần? Viết vậy không phải để câu view đâu nhưng quả thực sau khi trải nghiệm dịch vụ ở Nine Salon, Emmi quá tâm đắc nên không hề thấy những lời “có cánh”

Phù hợp với loại da

Thương hiệu


Top